Reglement Jongerenactie Zichtrekeningen

Reglement Jongerenactie Zichtrekeningen

Algemeen
Bij opening van een eerste jongerenzichtrekening bij onderstaand kantoor krijgt de klant een geschenk.

Periode
Van 09/06/2017 tot en met 30/09/2017.

Weerhouden klanten
Enkel geldig voor klanten geboren in de kalenderjaren 1992 tot en met 2005.
Geen titularis of medetitularis zijn van een zichtrekening bij AXA Bank

Categorieën
Leeftijdscategorie van 12-25 jarigen.

Geschenken
12-25 jarigen: leeftijd in euro. Leeftijd dat op de dag van de opening geldt.
Bv. geboortedatum 5/5/1995 – opening rekening op 4/5/2017 à 21€

Voorwaarden

Openen van een eerste zichtrekening tussen 9 juni 2017 en 30 september 2017 bij onderstaand kantoor.
De vergoeding wordt rechtstreeks op de nieuw geopende zichtrekening van de klant gestort in de maand volgend op de opening van de rekening
Elke deelnemer/hoofdtitularis kan maximum één vergoeding ontvangen, ook bij opening van meerdere zichtrekeningen.
Per nieuw geopende zichtrekening kan maximum één vergoeding worden toegekend
Verantwoordelijkheid: Door hun deelname aan deze actie, gaan alle deelnemers akkoord met de voorwaarden voorzien in dit reglement.
Groepdender behoudt zich het recht voor om de actie aan te passen, de duur ervan te wijzigen of de actie vroegtijdig te beëindigen, zonder enige vorm van compensatie of schadevergoeding. Groepdender kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor een tijdelijk of permanent technisch probleem waardoor aan de actie niet kan worden deelgenomen.

Eventuele geschillen zullen door een onafhankelijk en onpartijdig persoon worden beslecht.

 

Hiel-Simon C & Co BVBA

AXA Bank- en Kredietagent

Dorpsplein 19, 9200 BAASRODE

Tel 052 33 81 36

Email: info@groepdender.be

FSMA 019581 A – cB | RPR 0419.338.918