Behoud van inkomen bij uw pensioen

Het verschil tussen het inkomen op het einde van uw carrière en uw wettelijk pensioen is aanzienlijk. Dit verschil heet in vaktermen de ‘pensioenkloof’.

Wij investeerden in een software die op uw maat de berekening maakt van uw wettelijk pensioen, rekening houdende met al de kenmerken uit uw loopbaan. Wij kunnen met andere woorden een perfecte simulatie maken van uw pensioenkloof .

Om die pensioenkloof zo klein mogelijk te houden bestaan tal van mogelijkheden. Wij geven u graag meer uitleg omtrent deze materie. Contacteer ons voor een afspraak.