Voor ons staat U, de klant, centraal.

  • U oefent een vrij beroep uit, bent zelfstandige of bedrijfsleider van een onderneming van 1 tot 10 personen ?
  • U staat aan het hoofd van een onderneming van meer dan 10 personen?

 

Dan bent u bij ons op het juiste adres!

Wijzelf zijn beroepshalve actief als zelfstandige/zaakvoerder van een vennootschap. Wij kunnen ons met andere woorden perfect inleven in de verwachtingen die u heeft op het vlak van service en verzekeringsadvies, zowel op uw professioneel vlak als in uw privéleven.

Als zelfstandige (al dan niet met vennootschap) heeft u een aantal specifieke behoeften. U wenst:

  • Uw professionele en persoonlijke bescherming en gezondheid te verzekeren;
  • Uw zaak uit te bouwen (en werkmateriaal beschermen);
  • Uw patrimonium te beschermen;
  • Uw personeel te beschermen;
  • Uw karig wettelijk pensioen aan te vullen met een extra pensioen kapitaal;
  • Het voortbestaan van de zelfstandige activiteit of u onderneming te vrijwaren in geval van ziekte, invaliditeit of overlijden.

Hierbij wenst u uiteraard de fiscale aftrekmogelijkheden, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak, maximaal te benutten. Onze boekhoudkundige achtergrond geeft hierbij een grote meerwaarde.

Kom gerust langs, of nog liever: wij komen graag tot bij u, om uw zaak van dichtbij te kunnen zien.
Contacteer ons voor meer uitleg!

Back to Top