Voor ons staat U, de klant, centraal.

Optimalisatie van uw belastingen.

Gezien de boekhoudkundige achtergrond van ons kantoor zorgen wij voor de ideale fiscale oplossingen.

Pensioensparen, lange termijnsparen, vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen, individuele pensioentoezegging en wettelijke pensioenopbouw hebben geen geheimen voor ons!

Jaarlijks vullen we meer dan 200 belastingsbrieven in. Contacteer ons voor meer info.

 

Zelfstandigen

  • U oefent een vrij beroep uit, bent zelfstandige of bedrijfsleider van een onderneming van 1 tot 10 personen ?
  • U staat aan het hoofd van een onderneming van meer dan 10 personen?

 

Dan bent u bij ons op het juiste adres!

Wijzelf zijn beroepshalve actief als zelfstandige/zaakvoerder van een vennootschap. Wij kunnen ons met andere woorden perfect inleven in de verwachtingen die u heeft op het vlak van service en verzekeringsadvies, zowel op uw professioneel vlak als in uw privéleven.

Als zelfstandige (al dan niet met vennootschap) heeft u een aantal specifieke behoeften. U wenst:

  • Uw professionele en persoonlijke bescherming en gezondheid te verzekeren;
  • Uw zaak uit te bouwen (en werkmateriaal beschermen);
  • Uw patrimonium te beschermen;
  • Uw personeel te beschermen;
  • Uw karig wettelijk pensioen aan te vullen met een extra pensioen kapitaal;
  • Het voortbestaan van de zelfstandige activiteit of u onderneming te vrijwaren in geval van ziekte, invaliditeit of overlijden.

Hierbij wenst u uiteraard de fiscale aftrekmogelijkheden, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak, maximaal te benutten. Onze boekhoudkundige achtergrond geeft hierbij een grote meerwaarde.

Kom gerust langs, of nog liever: wij komen graag tot bij u, om uw zaak van dichtbij te kunnen zien.
Contacteer ons voor meer uitleg!

Back to Top