Voor ons staat U, de klant, centraal.

Disclaimer.

Geachte bezoeker,

Door uw bezoek aan de website van Groep Dender verder te zetten, bevestigt u kennis genomen te hebben van de volgende disclaimer. Desondanks wij onze website met de grootste zorg hebben samengesteld, wij hem regelmatig onderhouden en aanpassen daar waar nodig, kunnen wij niet garanderen dat deze steeds volledig en actueel is.

De inlichtingen op deze website, worden u uitsluitend ter informatie verstrekt en volledig kosteloos toevertrouwd. Geen enkel element op de website bevat het aanbod, noch de daadwerkelijke levering van enige bank-, beleggings- of verzekeringsdienst. Geen enkel fiscaal of juridisch advies, noch enig ander advies van welke aard dan ook wordt bij deze geleverd. Groep Dender bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld, noch wettelijk, noch contractueel, voor de schade die zou kunnen opgelopen worden ingevolgd het gebruik van de website en/of de inhoud.

Het is de bezoeker verboden de website of enig element ervan geheel of gedeeltelijk te copiëren of te gebruiken op welke wijze dan ook, tenzij voor strikt persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

Uiteraard is het verboden de documentatie te verspreiden, over te dragen of te verkopen.
Deze disclaimer kan op regelmatige tijdstippen aangepast worden.

Voor meer inlichtingen en een persoonlijk gesprek, kunt u steeds terecht bij Groep Dender.

 

Back to Top